Mentorschap

Wat doet een Mentor?
Mentorschap wordt meestal aangevraagd in combinatie met Bewindvoering, wanneer betrokkene zelf niet goed in staat is om voor zijn belangen op te komen op het gebied van zorg en welzijn.
Wij zijn een gesprekspartner voor/ met betrokkene in contact met

  1. Artsen
  2. Verpleging/ verzorging
  3. Familie
  4. Mantelzorgers
  5. Begeleiders

Genoemde diensten worden, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, vergoed vanuit de bijzondere bijstand. Deze vragen wij voor u aan bij uw Gemeente.
Voor informatie over deze kosten verwijzen wij u naar:
Klik hier voor informatie over deze kosten.