Missie en Visie

Missie
Wij willen u graag van dienst zijn. AMM Bewindvoering is gericht op Beschermings
bewind en Mentorschap en geeft advies aan en behartigt de belangen van  cliënten binnen de zorg en welzijn, financiële-, materiële-, en schuldhulpverlening.

Visie
AMM Bewindvoering is een kleine maatschap met een persoonlijke benadering
Wij zijn betrokken en streven naar openheid van zaken. Deze eigenschappen vormen de basis van onze organisatie en samenwerking.
Uw financiële zaken en persoonlijke belangen worden na behoefte en in overleg met u besproken.